دسترسی سریع
ردیف نام و نام خا نوادگی رشته و مدرک تحصیلی مرتبه علمی محل خدمت فعلی
1 هدایت غضنفری دکترای جنگلداری- مدیریت جنگل دانشیار دانشگاه کردستان
2 نقی شعبانیان دکترای جنگلداری- جنگل­کاری دانشیار دانشگاه کردستان
3 لقمان قهرمانی دکترای جنگلداری- بیومتری جنگل دانشیار دانشگاه کردستان
4 وحید حسینی دکترای جنگلداری- خاکشناسی جنگل استادیار دانشگاه کردستان
5 مهتاب پیرباوقار دکترای جنگلداری- تصمیم­سازی درGIS  دانشیار دانشگاه کردستان
6 زاهد شاکری دکتری جنگلداری- جنگل­شناسی استادیار دانشگاه کردستان
7 کیومرث محمدی دکتری جنگلداری- مهندسی جنگل استادیار دانشگاه کردستان
8 احمد ولی­پور دکترای جنگلداری- مدیریت و مدلسازی استادیار دانشگاه کردستان
 
اعضای شورای پژوهشی مرکز
مطابق اساسنامه، علاوه بر اعضای هیات علمی مرکز، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان کردستان نیز در شورای پژوهشی حضور دارند.