دسترسی سریع

هیأت اجرایی منابع انسانی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت اداری و مالی / هیأت اجرایی منابع انسانی
رئیس دانشگاه کردستان: یکی از رویکردهای جدید دانشگاه کردستان «مدیریت سبز» است
تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان
تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی - خدماتی دانشگاه کردستان
مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان
مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی - خدماتی دانشگاه کردستان
راه اندازی مجدد سامانه اتوماسیون اداری فرزین بر روی آدرس جدید
راه اندازی ثبت درخواست گواهی کسر حقوق و معرفی به بانک در سامانه اتوماسیون اداری فرزین
اطلاعیه در خصوص ثبت درخواست مرخصی اعضای محترم هیأت علمی
ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی
تجدید مزایده اجاره انتشارات دانشگاه کردستان

رئیس دانشگاه کردستان: یکی از رویکردهای جدید دانشگاه کردستان «مدیریت سبز» است

رئیس دانشگاه کردستان یکی از رویکردهای جدید دانشگاه کردستان را بحث مدیریت سبز دانست و گفت: در این حوزه، توسعه فضای سبز، تصفیه آب و استفاده از انرژی‌های خورشیدی مطرح است.

سه‌شنبه 22 خرداد 1397
بیشتر »

تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان

شرایط مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان اعلام گردید.

دوشنبه 28 اسفند 1396
بیشتر »

تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی - خدماتی دانشگاه کردستان

شرایط مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی - خدماتی دانشگاه کردستان اعلام گردید.

دوشنبه 28 اسفند 1396
بیشتر »

مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان

شرایط مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان اعلام گردید.

سه‌شنبه 8 اسفند 1396
بیشتر »

مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی - خدماتی دانشگاه کردستان

شرایط مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی - خدماتی دانشگاه کردستان اعلام گردید.

شنبه 5 اسفند 1396
بیشتر »

راه اندازی مجدد سامانه اتوماسیون اداری فرزین بر روی آدرس جدید

سامانه اتوماسیون اداری فرزین پس از انجام تغییرات مجددا راه اندازی شد.

دوشنبه 30 بهمن 1396
بیشتر »

راه اندازی ثبت درخواست گواهی کسر حقوق و معرفی به بانک در سامانه اتوماسیون اداری فرزین

سیستم ثبت درخواست گواهی کسر حقوق و معرفی به بانک برای کلیه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه در سامانه اتوماسیون اداری فرزین راه اندازی شد.

سه‌شنبه 24 بهمن 1396
بیشتر »

اطلاعیه در خصوص ثبت درخواست مرخصی اعضای محترم هیأت علمی

نحوه ثبت درخواست مرخصی اعضای محترم هیأت علمی اعلام گردید.

چهارشنبه 27 دی 1396
بیشتر »

ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی

اطلاعیه ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی منتشر شد.

سه‌شنبه 9 آبان 1396
بیشتر »

تجدید مزایده اجاره انتشارات دانشگاه کردستان

شرایط تجدید مزایده انتشارات دانشگاه کردستان در سال 96 اعلام گردید.

چهارشنبه 29 شهریور 1396
بیشتر »
وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی
در اجرای بند 8 ماده 1 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه به‌منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی تشکیل می‌شود.
 
 اهم وظایف و اختیارات هیأت:
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آئین‌نامه تشکیلات
 • تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه
 • تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا
 • تعیین تعداد و احراز شرایط به‌کارگیری نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه
 • بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه
 • تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست‌های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری در قالب پست‌های سازمانی مصوب
 • بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا
 • بررسی و تائید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی‌نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری و رئیس دانشگاه
 • بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی،از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به هیأت امناء
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا
 • بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در دانشگاه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن
 • بررسی و تصویب طرح‌های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول
 • بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات
 • تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تشکیلات حسب مورد
 • سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می‌گردد
تبصره: هیأت اجرایی می‌تواند در موارد ضروری کارگروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم‌گیری را به آن‌ها تفویض نماید.
اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی
نام و نام خانوادگی سمت در هیئت اجرایی منابع انسانی
دکتر محمد نظری‌پور رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی (سرپرست اداری و مالی)
دکتر رحمت‌الله میرزایی نماینده کمسیون دائمی هیأت امنا
همایون فرزامی دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی (مدیر امور اداری و پشتیبانی)
دکتر بختیار جواهری عضو هیأت اجرایی منابع انسانی (مدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری)
دکتر جوانمیر عبدالهی عضو هیأت اجرایی منابع انسانی
مهندس شهاب خالدی عضو هیأت اجرایی منابع انسانی
کامبیز حمزه عضو هیأت اجرایی منابع انسانی