دسترسی سریع

شیوه‌نامه برگزاری امتحانات در نیمسال دوم 1400-1399، با توجه به شرایط قطعی برق

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت امور آموزشی / مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی / شیوه‌نامه برگزاری امتحانات در نیمسال دوم 1400-1399
شیوه‌نامه برگزاری امتحانات در نیمسال دوم 1400 - 1399
با توجه به نزدیک شدن به بازه برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم تحصیلی 1400-1399، نظر به عدم امکان برگزاری این امتحانات به شکل حضوری و استفاده از ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری متناسب به دلیل بروز پدیده قطع برق در برخی مناطق کشور، برگزاری این امتحانات مستلزم اتخاذ ملاحظات جدیدی است. لذا با عنایت به نگرانی هایی که در جامعه دانشجویی از بابت قطع برق در حین برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال جاری مشاهده می شود، و در راستای نامه ابلاغی شماره 43552/2 مورخ 1400/3/4 وزارت عتف مبنی بر اتخاذ تصمیم و تعیین روش مناسب و سازوکار توسط دانشگاه ها، شیوه‌نامه برگزاری امتحانات توسط شورای آموزش مجازی دانشگاه کردستان تدوین و منتشر شد.