دسترسی سریع

ارتباط با ما

راه‌های تماس
  • آدرس: طبقه دوم سازمان مرکزی قدیم
  • ایمیل: RSI@Uok.ac.ir
  • تلفن: 08733662458 
  • شماره داخلی: 2335