دسترسی سریع

دانشجویان

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت حراست / ارائه خدمات / دانشجویان
مراحل صدور کارت دانشجو

1- دانشجویان بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در اداره کل محترم آموزش یا تحصیلات تکمیلی با مراجعه به سامانه صدور کارت به آدرس  //card.uok.ac.ir/ و مطالعه قوانین و پرداخت هزینه آن پس از 48 ساعت به واحد صدور کارت جهت اخذ کارت دانشجویی مراجعه نمایند

2- .دانشجویان در موقع تسویه حساب یا انصراف، کارت خود را به اداره کل محترم آموزش تحویل نمایند.
مراحل صدور کارت شناسایی المثنی

1- در اولین فرصت مراتب مفقودی یا سرقت کارت خود را به واحد صدور کارت اعلام و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

2- با راهنمایی کارشناس واحد صدور کارت نسبت به درج آگهی مبنی بر مفقودی کارت دانشجویی در روزنامه ‏های معتبر و رسمی کشور (ترجیحا روزنامه اطلاعات) اقدام و پس از ثبت نام کارت المثنی در سامانه صدور کارت به همراه یک نسخه از آگهی مجدداً جهت دریافت کارت دانشجویی المثنی به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.

3- لازم به ذکراست هزینه ثبت نام کارت دانشجویی المثنی دو برابر یعنی 300.000 ریال می باشد.
مجوز تردد خودرو
مجوز تردد خودرو فقط برای دانشجویان مقطع دکتری صادر می‏گردد.
این دانشجویان به همراه مدارک ذیل به اداره حفاظت فیزیکی مراجعه نمایند.
  • کپی کارت دانشجویی
  • کپی گواهینامه
  • کپی کارت خودرو (هر دو طرف)
  • یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید
توجه:
  • سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 30 کیلومتر بر ساعت می‏باشد
  • موارد درج شده در پشت کارت تردد مطالعه و رعایت گردد