دسترسی سریع

اعضای غیر هیأت علمی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت حراست / ارائه خدمات / اعضای غیر هیأت علمی
مراحل صدور کارت شناسایی
1. ارائه آخرین حکم کارگزینی
2. یک قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد.
3. صدور کارت شناسایی منوط به تکمیل پرونده پرسنلی در حراست می‏باشد.
تبصره: مدارک مربوط به تکمیل پرونده پرسنلی عبارتند از:
  • سه قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
  • کپی تمام صفحات شناسنامه خود و همسر
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی
  • کپی آخرین حکم کارگزینی
  • کپی کارت ملی (هر دو طرف کارت)
  • کپی صفحه اول گذرنامه
  • کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه
  • تکمیل تعرفه در محل حراست
مراحل صدور کارت شناسایی المثنی
در صورتی که افراد در حفظ و نگهداری کارت شناسایی خود دقت لازم را نداشته و این امر موجب مفقود شدن و یا سرقت کارت آنها شود لازم است برای صدور کارت المثنی موارد ذیل را انجام دهند:
1- در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به اداره حراست ارائه نموده و در صورت سرقت، تصویر گزارش ارائه شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید.
2- با راهنمایی کارشناس حراست نسبت به درج آگهی مبنی بر مفقودی کارت شناسایی در روزنامه‏های معتبر و رسمی کشور اقدام و پس از آن به همراه یک نسخه از آگهی به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.
3- صدور کارت المثنی در صورت عدم کشف و یا عدم بازگشت پس از حصول موارد زیر امکان پذیر خواهد بود.
  • تعهد فرد مبنی بر پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی درخصوص سوء استفاده از کارت مفقود شده
  • پرداخت هزینه بابت جریمه و صدور کارت المثنی
ماموریت خارج از کشور
اقدامات لازم جهت اعزام به مأموریت خارج از کشور
1. تکمیل پرسشنامه اعزام به خارج از کشور در محل این اداره حداقل 10 روز قبل از مأموریت
2. ارائه گزارش مأموریت در محل این اداره پس از بازگشت
سفرهای شخصی خارج از کشور
کارکنان محترم 10 روز قبل از اقدام به سفرهای شخصی خارج از کشور (زیارتی و سیاحتی) جهت تکمیل پرسشنامه مربوطه به حراست مراجعه نمایند.