دسترسی سریع

اعضا هیئت علمی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت حراست / ارائه خدمات / اعضا هیئت علمی
مراحل صدور کارت شناسایی
1. ارائه آخرین حکم کارگزینی
2. یک قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد.
3. صدور کارت شناسایی منوط به تکمیل پرونده پرسنلی در حراست می‏باشد.
تبصره: مدارک مربوط به تکمیل پرونده پرسنلی عبارتند از:
 • سه قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
 • کپی تمام صفحات شناسنامه خود و همسر
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • کپی آخرین حکم کارگزینی
 • کپی کارت ملی (هر دو طرف کارت)
 • کپی صفحه اول گذرنامه
 • کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه
 • تکمیل تعرفه در محل حراست
مراحل صدور کارت شناسایی المثنی
در صورتی که افراد در حفظ و نگهداری کارت شناسایی خود دقت لازم را نداشته و این امر موجب مفقود شدن و یا سرقت کارت آنها شود لازم است برای صدور کارت المثنی موارد ذیل را انجام دهند:
1- در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به اداره حراست ارائه نموده و در صورت سرقت، تصویر گزارش ارائه شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید.
2- با راهنمایی کارشناس حراست نسبت به درج آگهی مبنی بر مفقودی کارت شناسایی در روزنامه‏های معتبر و رسمی کشور اقدام و پس از آن به همراه یک نسخه از آگهی به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.
3- صدور کارت المثنی در صورت عدم کشف و یا عدم بازگشت پس از حصول موارد زیر امکان پذیر خواهد بود.
 • تعهد فرد مبنی بر پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی درخصوص سوء استفاده از کارت مفقود شده
 • پرداخت هزینه بابت جریمه و صدور کارت المثنی
ماموریت خارج از کشور
اقدامات لازم جهت اعزام به مأموریت خارج از کشور
 • تکمیل پرسشنامه اعزام به خارج از کشور در محل این اداره حداقل 10 روز قبل از مأموریت
 • ارائه گزارش مأموریت در محل این اداره پس از بازگشت
سفرهای شخصی خارج از کشور
اساتید محترم 10 روز قبل از اقدام به سفرهای شخصی خارج از کشور (زیارتی و سیاحتی) جهت تکمیل پرسشنامه مربوطه به حراست مراجعه نمایند.
مجوز تردد خودرو ویژه اساتید مدعو
کلیه اساتید مدعو به همراه مدارک ذیل به اداره حفاظت فیزیکی (واحد صدور کارت) مراجعه نمایند.
 • اخذ معرفی نامه از رئیس دانشکده مربوطه
 • کپی گواهینامه (هر دو طرف)
 • کپی کارت خودرو (هر دو طرف)
 • یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید
توجه:
سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 30 کیلومتر بر ساعت می‏باشد.