دسترسی سریع

پیمانکاران

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت حراست / ارائه خدمات / پیمانکاران
پیمانکاران و مشاغل آزاد
کلیه افرادی که بصورت پیمانکار یا مشاغل آزاد با دانشگاه قرارداد بسته و یا همکاری دارند لازم است با در دست داشتن مدارک ذیل به حراست مراجعه نمایند.
1. یک قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد.
2. کپی از تمامی صفحات شناسنامه
3. کپی کارت ملّی
4. تکمیل تعرفه تک‏برگی پرسنلی
5. ارائه اطلاعات نیروهای زیرمجموعه

مجوز تردد خودرو
مجوز تردد خودرو فقط برای مدیرعامل و کارپرداز شرکت پیمانکار صادر می‏گردد.
این افراد با تهیه مدارک ذیل به اداره حفاظت فیزیکی مراجعه نمایند.
  • اخذ معرفی نامه از معاونت محترم طرح های عمرانی دانشگاه
  • کپی گواهینامه
  • کپی کارت خودرو (هر دو طرف)
  • یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید
توجه:
  • سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 30 کیلومتر بر ساعت می‏باشد.
  • تردد با خودرو در سطح دانشگاه بمنظور انجام امور شخصی ممنوع می‏باشد. این مجوز فقط جهت تردد تا پارکینگ صادر شده است.