دسترسی سریع

سامانه‌های الکترونیکی مدیریت حراست

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / مدیریت حراست / سامانه‌های الکترونیکی

صدور کارت شناسایی

 کارت شناسایی یک کارت الکترونیکی هوشمند است که برای راحتی بیشتر همکاران گرامی دارای ویژگی ها و امکانات زیر می باشد:
  • بیان مشخصات هویتی فرد
  • امکان استفاده امکانات ورزشی و رفاهی

اعضا محترم می توانند جهت صدور کارت شناسایی به سامانه صدور کارت  بنا به هویتی دانشگاهی خود اعم از دانشجو، استاد و کارمند به بخش مربوطه مراجعه نمایند.


 
 

 صدور مجوز تردد

  • واجدین شرایط می توانند ضمن مراجعه به واحد صدور کارت و پس از تکمیل فرم مربوطه و اخذ تاییدیه مدیر حراست کارت مجوز تردد خودرو خود را دریافت نمایند
  •  پس از بررسی تقاضای واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طریق واحد صدور برچسب به متقاضی تحویل می گردد.
  •  دانشجویان بند الف-1 و افرادیکه فاقد پورتال شخصی می باشند باید با مراجعه به اداره انتظامات دانشگاه و تکمیل فرم تقاضا وارائه مدارک لازم نسبت به تهیه برچسب اقدام نمایند.
  •  برچسب صادره باید درقسمت پائین شیشه جلوی خودرو (سمت راننده) ، بطوریکه مشاهده آن    توسط نیروهای انتظامات دانشگاه به سهولت امکان پذیرباشد نصب شود.
  •  دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغییروضعیت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصیلی – اخراج –  واگذاری یا تعویض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسویه حساب به انتظامات دانشگاه تحویل نماید. بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به ارائه برچسب قبلی است.
  •  صدور برچسب المثنی مستلزم وصول گزارش کتبی به واحد صدور مجوز ( مبنی برمفقودیت برچسب اولیه ناشی از سرقت خودرو ، شکستن شیشه، سرقت برچسب و یا هر حادثه مشابهی دیگر) و ارائه  مدارک  رسمی در این خصوص می باشد بنابراین در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تایید مراجع ذیربط( انتظامی وقضائی ) در اسرع وقت ضروری است ، پس از بررسی مدارک واصله برچسب المثنی براساس دستور العمل صادر خواهد شد.

 

تبصره : مبلغ  برچسب المثنی دو برابر مبلغ تعرفه اولیه آن می باشد.
 

 سفرهای خارجه

  • کارکنان و اعضای هیات علمی

کارکنان و اعضای محترم هیات علمی در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند بایستی با مراجعه به سامانه سفرهای خارجی نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

 
 

 سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات

کاربر گرامی؛ اطلاعات شما حتی اگر بسیار ناچیز به نظر رسد شاید برای رسیدن به هدفی که ما و شما به دنبال آن هستیم راهنمایی بزرگی باشد . بنابراین در جهت سالم سازی محیط، ما را یاری نمائید.

سامانه جدید رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات مدیریت حراست، به عنوان بخشی از پروژه سامانه جامع فناوری اطلاعات راه اندازی شده و اکنون از طریق پورتال سازمان قابل دسترس است. مراجعان سازمان می توانند از این طریق شکایت و گزارشات خود را ثبت و با دریافت کد رهگیری پیگیر پاسخ خود باشند.