دسترسی سریع

مدیریت حراست

 
تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم:”رونق تولید”. باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند.
پیام به مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی
 
اخبار و رویدادها
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
مدیریت حراست
محمد سمیعی فر رئیس حراست
- 087-33624021-(09188726943)