دسترسی سریع

هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
راه‌های تماس

  • آدرس پستی: سنندج ، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
  • کد پستی: 15175-66177
  • صندوق پستی: 416
  • شماره تماس و فکس: 08733611470 
  • شماره داخلی: 2433-2434
  • ایمیل: jazb@uok.ac.ir

 

مدارک لازم برای استخدام پیمانی، طرح سربازی و فراخوان
فرم تعهد عدم اشتغال در سازمان‌ها و نهادها
شرح مستندات معتبر متقاضیان فراخوان‌ها جهت تکمیل مدارک مورد نیاز
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
فرم احتساب سنوات پیمانی
فرم درخواست تجدید نظر متقاضیان
فرم شماره یک - فرم مشخصات فردی
ویژه عضویت و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
بخشنامه در خصوص وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی-انتقال و استخدام در مرتبه مربی
تشریح آیین‌نامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی
اصلاحیه امتیازات جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
درصد امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان