دسترسی سریع

رئیس دانشگاه

فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
f.akhlaghian [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~fakhlaghian
سازمان مرکزی-حوزه ریاست(دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204) 087-33660066
پیام رئیس دانشگاه
به نام دادار آفرینش
سپاس و ستایش بی‌پایان، حضرت خداوندی را سزاست که به انسان فکرت آموخت و ضمیر جانش را به نور دانش منور ساخت.
غم خزان، ملایمت تابش آفتاب و وزش نسیم سرد در پاییز، سرآغاز به خواب رفتن طبیعت را برای تولدی دوباره خبر می‌دهد؛ اما در همین ایام جوشش و همهمه‌ای دیگر برپاست که نویدبخش تولد آموختن و آموزش است و مژده از بهار دانش و معرفت در هر کوی و برزن می‌دهد. از شادی و خنده تا قطره اشکی در گوشه چشم کودکان معصوم، خرمی نوباوگان که آغاز با هم بودن را در مدرسه علم می‌آزمایند و جوانان برومندی که جوینده دانش در دانشگاهند و در نهایت معلمینی که عاشقانه در مرکز حلقه درس‌اند، همگی شوقی فرح‌انگیز را در دل مهربانان ماه مهر بر می‌انگیزد.
اینجانب سرآغاز سال‌تحصیلی جدید را به همه رهروان علم و دانش و بخصوص دانشگاهیان ارجمند صمیمانه تبریک گفته و از خداوند قادر متعال خواستارم سال جدید با تلاش و مجاهدتی که شرایط فعلی کشور می‌طلبد، سرآغازی برای موفقیت و رسیدن به قله‌های رفیع معرفت باشد و همه ما بتوانیم با آموختن و آموزش مشعل دانش را فرا راه توسعه کشور بیش از پیش افروخته سازیم.
وظایف و اختیارات حوزه ریاست

از جمله وظایف مهم این حوزه تعیین سیاست کلی دانشگاه، رهبری امور آموزشی، پژوهشی، اداری - مالی، روابط عمومی، و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های تمام واحدها و نظارت بر کار آنها میباشد.

لیست وظایف و اختیارات کارکنان به شرح زیر است: 
 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت
 • تعیین خط‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء
 • نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح
 • مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضاء هیأت رئیسه (بارعایت تبصره های 1 و 2 ماده 4) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته مدیران گروه‌های آموزشی
 • اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت
 • تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشیها برای طرح در هیأت امناء
 • ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات