دسترسی سریع

کارگروه آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / شبکه ملی جامعه و دانشگاه / کارگروه‌های علمی / کارگروه آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
مدیر کارگروه
عادل سی و سه مرده
عادل سی و سه مرده -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
a.siosemardeh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~asiosemardeh
سازمان مرکزی-معاونت آموزشی 087-33660065
کمیته‌های کارگروه

کارگروه آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی شامل سه کمیته به شرح زیر است.

1- کمیته آب

مدیر کمیته: دکتر پرویز فتحی

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر عیسی معروف پور

1- مهندس زرین معاون طرح و توسعه آب روستایی

2- دکتر خالد اوسطی

2- مهندس کامران خرم مدیر عامل شرکت منطقه ای

3- دکتر حبیب محمدی

 

4- دکتر کامران چپی

 

 

2- کمیته محیط زیست و منابع طبیعی
مدیر کمیته: دکتر شهرام کبودوندپور

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر احمد ولی پور

1- مهندس طاهر کرمی اداره منابع طبیعی

2- دکتر جمیل امان الهی

2- مهندس نبی احسنی اداره محیط زیست

3- دکتر دکتر پرویز کرمی

 

4- دکتر نقی شعبانیان

 

3- کمیته کشاورزی
مدیر کمیته: دکتر بهروز حریقی

اعضای حقیقی کمیته (خبرگان علمی)

اعضای حقوقی کمیته (سازمانها)

1- دکتر امیر علی صادقی

1- دکتر ابراهیم روحی سازمان تحقیقات کشاورزی

2- دکتر محمد رضا ملکی

2- مهندس فرید سپری سازمان جهاد کشاورزی

3- دکتر فرزاد حسین پناهی

3- دکتر حامد دولتی سازمان تحقیقات کشاورزی

4- دکتر حسین جهانی

 

5- دکتر ناصر قادری