دسترسی سریع

معرفی اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت‌امنا دانشگاه کردستان
شخص سمت
جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
جناب آقای دکتر فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان و دبیر هیئت‌امنا
جناب آقای مهندس عبدالحمید زاهدی استاندار کردستان و عضو حقیقی هیئت‌امنا دانشگاه
جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی معاون پژوهشی دانشگاه و عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر عیسی نخعی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر منصور غلامی ریاست دانشگاه بوعلی و عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر حامد قادرمرزی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو حقیقی هیئت‌امنا
جناب آقای دکتر علیرضا درویشی عضو حقیقی هیئت‌امنا دانشگاه
اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه کردستان
 شخص سمت 
جناب آقای دکتر سعید سمنانیان رییس کمیسیون و عضو حقوقی
جناب آقای دکتر شهاب کسکه نماینده مرکز هیئت‌های امنا
جناب آقای دکتر فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان و دبیر کمیسیون
جناب آقای دکتر نعمت‌الله عزیزی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی معاون پژوهشی دانشگاه و عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر رحمت‌الله میرزایی  ریاست دانشگاه علمی کاربردی و عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر عادل سی و سه مرده معاونت آموزشی دانشگاه و عضو حقیقی کمیسیون
جناب آقای دکتر محمد نظری پور عضو هیئت‌علمی دانشگاه و عضو حقیقی کمیسیون