دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته آمار
چهارشنبه، 22 دی 1400
قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته آمار
تاریخ و نحوه ثبت نام در دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1400/10/27 از طریق اطلاعیه های بعدی در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
 
پورتال اخبار