دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه دانشجویان و ارباب رجوع گرامی
چهارشنبه، 8 دی 1400
قابل توجه دانشجویان و ارباب رجوع گرامی
مراجعان محترم اداره امور آموزشی می توانند هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد از عملکرد کارکنان اداره امور آموزشی را از طریق آدرس ایمیل officeedu@uok.ac.ir منعکس نمایند.
 
پورتال اخبار