دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کارگاه الگوی تفکر و تصمیم گیری کارآفرینان خبره در عمل
دوشنبه، 29 آذر 1400
کارگاه الگوی تفکر و تصمیم گیری کارآفرینان خبره در عمل
مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه برگزار می کند.
خان چهارم: اصل زیان قابل تحمل؛ از خط قرمزها عبور نکنید!
در این قسمت رویکرد اثربخشی را برای مدیریت هزینه های کسب و کار معرفی خواهیم کرد که با کمک آن می توانید ریسک مالی را در مسیر راه اندازی کسب  و کار کاهش دهید.

زمان برگزاری: چهارشنبه 1400/10/01

ساعت برگزاری: ساعت 20 الی 21:30 شب

لینک ورود به جلسه:
meet.uok.ac.ir/ch/innovation

حضور برای عموم آزاد است.
 
برچسب‌ها:

مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری

 
پورتال اخبار