دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
زمانبندی فوق برنامه ورزشی کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان 1400
دوشنبه، 22 آذر 1400
 
منبع: اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
 
برچسب‌ها:

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار