دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کارگاه «مدیریت علمی و استناددهی خودکار با نرم افزار EndNote»
سه‌شنبه، 2 آذر 1400
کارگاه «مدیریت علمی و استناددهی خودکار با نرم افزار EndNote»
کارگاه «مدیریت علمی و استناددهی خودکار با نرم افزار EndNote» روز چهارشنبه ساعت 16 الی 19 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه صادر می شود.
لینک ورود: meet.uok.ac.ir/ch/library
 
منبع: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار