دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبیناری دیگر از سلسه وبینارهای مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان
سه‌شنبه، 2 آذر 1400
وبیناری دیگر از سلسه وبینارهای مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان
وبینار خان دوم با موضوع: ایده بی نقص و پول کافی کمترین چیزی است که به آن نیاز دارید!
لینک ورود به وبینار:
meet.uok.ac.ir/ch/innovation
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار