دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اطلاعیه درخواست اسکان خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد
شنبه، 22 آبان 1400
اطلاعیه درخواست اسکان خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه دانشجویان متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی
برای دریافت اطلاعیه کلیک کنید.
 
پورتال اخبار