دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
ارتقای مرتبه علمی همکاران در چهارمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه کردستان
چهارشنبه، 21 مهر 1400
ارتقای مرتبه علمی همکاران در چهارمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه کردستان
در چهارمین جلسه از دور پنجم هیأت ممیزه دانشگاه کردستان، رتبه علمی دو نفر از همکاران دانشگاه کردستان ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، چهارمین جلسه از دور پنجم، هیأت ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه برگزارشد. در این جلسه آقایان دکتر زاهد شریفی هیات علمی محترم دانشکده کشاورزی گروه علوم و مهندسی خاک و دکتر فرزاد نظری عضو محترم هیأت علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند. ضمن تبریک به این همکاران، توفیق روز افزون ایشان را در راستای خدمت به جامعه علمی کشور و به ‌ویژه دانشگاه کردستان از خداوند متعال مسالت می‌نماید.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار