دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
رقابت علمی کنز
دوشنبه، 19 مهر 1400
رقابت علمی کنز
رقابت علمی کنز، تا تاریخ 29 مهر ماه 1400 تمدید شد
برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار