دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه دانشجویان جدید الورود
یکشنبه، 11 مهر 1400
قابل توجه دانشجویان جدید الورود
زمان ثبت نام غیر حضوری دانشگاه، یکشنبه و دوشنبه 11 و 12 مهرماه نیز تمدید گردید.
 
منبع: اداره امور اموزشی دانشگاه
 
پورتال اخبار