دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه تمامی دانشجویان پسر مشمول ورودی 1401-1400 دانشگاه کردستان
شنبه، 10 مهر 1400
قابل توجه تمامی دانشجویان پسر مشمول ورودی 1401-1400 دانشگاه کردستان
برای دریافت برگه درخواست معافیت تحصیلی در سامانه آموزشی گلستان، گزارش 5163 را چاپ نمایید. مسیر گزارش: منوی آموزش -- دانشجو -- پذیرش غیر حضوری دانشجو -- گزارش ها
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار