دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار مهارت آموزی،تعاون و مراکز مثبت زندگی
شنبه، 27 شهریور 1400
وبینار مهارت آموزی،تعاون و مراکز مثبت زندگی
به مناسبت هفته تعاون،کار و رفاه اجتماعی مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه برگزار می کند
مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه با همکاری مرکز توسعه تعاون (منتا) مستقر در دانشگاه کردستان و اداره کل بهزیستی استان کردستان در راستای رسالت های تعریف شده و به مناسبت هفته تعاون وبینار مهارت آموزی، تعاون و مراکز مثبت زندگی را جهت جامعه هدف خود و علاقمندان این حوزه برگزار می کند.
 
زمان : یکشنبه:1400/06/28
 
ساعت :11:00
 
لینک ورود به وبینار:https://meet.uok.ac.ir/ch/innovation 
 
برچسب‌ها:

مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری

 
پورتال اخبار