دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ مقاله در مجله STUDIES IN MYCOLOGY با ضریب تاثیر 16.097 توسط جناب آقای دکتر جعفر عبداله زاده دانشیار گروه گیاه پزشکی
دوشنبه، 22 شهریور 1400
چاپ مقاله در مجله STUDIES IN MYCOLOGY با ضریب تاثیر 16.097 توسط جناب آقای دکتر جعفر عبداله زاده دانشیار گروه گیاه پزشکی
چاپ مقاله در مجله STUDIES IN MYCOLOGY با ضریب تاثیر 16.097 توسط جناب آقای دکتر جعفر عبداله زاده دانشیار گروه گیاه پزشکی
جناب آقای دکتر جعفر عبداله زاده دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی موفق به چاپ مقاله در مجله STUDIES IN MYCOLOGY با ضریب تاثیر 16.097 شدند.
دانشگاه کردستان کسب این موفقیت ارزشمند را به جناب آقای دکتر عبداله زاده و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید و توفیقات روزافزون را برای ایشان مسئلت می نماید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار