دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دوره آموزشی «The first Training Course on the Principles and Application of Atom Trace Elemental Analysis using Leaser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology»
شنبه، 13 شهریور 1400
دوره آموزشی «The first Training Course on the Principles and Application of Atom Trace Elemental Analysis using Leaser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology»
دوره آموزشی «The first Training Course on the Principles and Application of Atom Trace Elemental Analysis using Leaser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology» توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان برگزار می شود.
زمان برگزاری: چهارشنبه 17 شهریور ماه ساعت 11
جهت شرکت در این دوره از لینک زیر استفاده نمایید:
 
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار