دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اعطای بسته‌های تشویقی-حمایتی برای پذیرفته شدگان برتر آزمون کارشناسی ارشد 1400
سه‌شنبه، 9 شهریور 1400
اعطای بسته‌های تشویقی-حمایتی برای پذیرفته شدگان برتر آزمون کارشناسی ارشد 1400
دانشگاه کردستان به منظور تشویق و حمایت از پذیرفته شدگان برتر آزمون کارشناسی ارشد 1400 که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند، بسته‌های تشویقی-حمایتی در نظر گرفته است.
این بسته‌ها در دو قالب کمک هزینه تحصیلی ماهیانه و اعطای تسهیلات خوابگاهی رایگان به شرح و شرایط جداول زیر به داوطلبین محترم تخصیص می‌یابد.

تذکر : این بسته های تشویقی در نیمسال اول تحصیلی بر اساس رتبه در سهمیه آزاد (بدون اعمال سهمیه) به دانشجو اعطا می شود. تداوم اعطای آن در نیمسال‌های بعد مشروط به کسب رتبه اول و دوم در نیمسال قبلی خواهد بود.

شرح بسته تشویقی شماره 1 : ماهانه یک میلیون تومان و خوابگاه رایگان یا معادل ریالی هزینه خوابگاه

شرح بسته تشویقی شماره 2 : ماهانه 500 هزار تومان و خوابگاه رایگان یا معادل ریالی هزینه خوابگاه

جدول 1: نحوه حمایت از پذیرفته شدگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد سال 1400

بسته تشویقی 2

بسته تشویقی 1

مجموعه رشته

ردیف

حداقل رتبه مشمول

حداقل رتبه مشمول

7

3

اقتصاد کشاورزی

1

40

20

آمار

2

15

7

بیماری شناسی گیاهی

3

15

7

بیوتکنولوژی کشاورزی

4

7

3

ترویج و آموزش کشاورزی

5

7

3

حشره شناسی کشاورزی

6

150

80

زبان و ادبیات فارسی

7

75

35

علوم زمین

8

75

35

علوم شناختی

9

25

15

علوم و مهندسی آب

10

15

7

علوم و مهندسی باغبانی

11

7

3

علوم و مهندسی جنگل

12

7

3

علوم و مهندسی شیلات

13

7

3

علوم و مهندسی محیط زیست

14

3

1

مجموعه الهیات و معارف اسلامی- مخصوص اهل سنت

15

150

75

مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری

16

200

75

مجموعه حسابداری

17

300

150

مجموعه حقوق

18

120

40

مجموعه روان شناسی

19

300

150

مجموعه ریاضی

20

150

75

مجموعه زبان انگلیسی

21

75

40

مجموعه زبان شناسی

22

40

15

مجموعه زبان عربی

23

25

15

مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

24

350

150

مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

25

600

300

مجموعه شیمی

26

150

75

مجموعه طراحی شهری

27

250

120

مجموعه علوم اجتماعی

28

300

150

مجموعه علوم اقتصادی

29

120

50

مجموعه علوم تربیتی

30

25

10

مجموعه علوم جغرافیایی

31

15

7

مجموعه علوم دام و طیور

32

150

75

مجموعه علوم ورزشی

33

7

3

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

34

150

75

مجموعه فوتونیک

35

450

250

مجموعه فیزیک

36

500

250

مجموعه مدیریت

37

15

7

مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک

38

500

250

مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

39

250

120

مجموعه معماری

40

1500

750

مجموعه مهندسی برق

41

250

120

مجموعه مهندسی شیمی

42

800

450

مجموعه مهندسی عمران

43

1500

750

مجموعه مهندسی مکانیک

44

150

75

مشاوره

45

800

450

مهندسی صنایع

46

500

250

مهندسی کامپیوتر

47

150

75

مهندسی معدن

48

3

1

مهندسی مکانیک بیوسیستم

49

75

40

مهندسی نقشه برداری

50

 
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار