دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طرح‌های پژوهشی مشترک با محققان خارج از کشور
دوشنبه، 1 شهریور 1400
حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طرح‌های پژوهشی مشترک با محققان خارج از کشور
در راستای تحقق رویکرد بین‌المللی سازی آموزش عالی حمایت از طرح‌های پژوهشی مشترک میان محققان مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها و موسسات داخلی و محققان خارجی فراهم شده است.
این طرح‌ها میبایست در چارچوب اولویت‌های ذکر شده در سامانه مرکز مطالعات باشد. همچنین اطلاعات مربوط به مجری ایرانی، موسسه ایرانی، مجری خارجی، موسسه خارجی و عنوان و مدت طرح مشخص باشد.
تاکید می‌نماید که سقف حمایت از طرحها 800 میلیون ریال است و طرح‌ها پس از تایید کارگروه ملی همکاری با کشورهای خارجی، مورد بررسی و تایید نهایی قرار میگیرد. موجب امتنان است تا طرح‌هایی با مشخصات فوق در محدوده فعالیت هر کارگروه ملی، به مرکز مطالعات و همکاری‌های بین‌المللی ارسال گردد.
 
 
 
 
برچسب‌ها:

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 
پورتال اخبار