دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
شهادت مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) تسلیت باد
دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400
شهادت مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) تسلیت باد
روابط عمومی دانشگاه
 
پورتال اخبار