دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کارگاه ویژه اساتید: چگونگی و اصول نگارش کتب دانشگاهی جهت چاپ توسط ناشران معتبر بین المللی
جمعه، 10 اردیبهشت 1400
کارگاه ویژه اساتید: چگونگی و اصول نگارش کتب دانشگاهی جهت چاپ توسط ناشران معتبر بین المللی
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کردستان برگزار می نماید.
مدرس: دکتر حسن بیورانی استاد گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
زمان: چهارشنبه 29 اردیبهشت ساعت 15 الی 18
 
لینک برگزاری جلسه:
 
جهت ثبت نام به سایت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه مراجعه فرمایید:
 
پورتال اخبار