دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی تاثیر تایمز 2021 در جایگاه 800-601 قرار گرفت
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی تاثیر تایمز 2021 در جایگاه 800-601 قرار گرفت
بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده از سوی موسسه علمی تایمز، دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه‌ها 2021 موفق به کسب رتبه کلی 800-601 شد.
در رتبه‌بندی تاثیر تایمز (THE University Impact Ranking) اثرگذاری دانشگاه‌ها بر مبنای فعالیت‌های آنان در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) بر اساس 4 شاخص پژوهش، مدیریت، توسعه و آموزش سنجیده می‌شود. اهداف توسعه پایدار شامل 17 مورد: 1- نبود فقر 2- نبود گرسنگی 3-سلامت و رفاه 4- کیفیت آموزش 5- برابری جنسیتی 6- دسترسی به آب بهداشتی 7-انرژی مقرون به صرفه و پاک 8- اشتغال مناسب و رشد اقتصادی 9- صنعت، نوآوری و زیرساخت 10- کاهش نابرابری 11- شهرها و جوامع پایدار 12- تولید و مصرف مسئولانه 13- عملکرد در خصوص کنترل اقلیم 14- زندگی زیر آب 15- زندگی در زمین 16- صلح، عدالت و قدرت  17- مشارکت در تحقق اهداف توسعه است.در سومین ارزیابی تاثیر دانشگاه‌ها که توسط موسسه تایمز منتشر شد، تعداد 1111 دانشگاه از 94 کشور جهان حضور دارند. و در رتبه‌بندی کلی، دانشگاه منچستر انگلستان و دو دانشگاه سیدنی و دانشگاه PMIT از کشور استرالیا به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. در لیست دانشگاه‌های تاثیر‌گذار اسامی 27 دانشگاه ایرانی به چشم می خورد که عمدتا از دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌باشند. بنا بر نتایج منتشر شده، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز حائز رتبه های اول تا سوم شدند و دانشگاه کردستان در سومین حضور خود، رتبه 15 در بین کل دانشگاه‌های ایرانی، رتبه 7 در بین دانشگا‌ه‌های جامع ایرانی و رتبه جهانی 800-601 را کسب نمود. جایگاه دانشگاه کردستان در هریک از اهداف توسعه پایدار به شرح زیر می‌باشد:
 
منبع: مدیریت امور بین‌الملل
 
برچسب‌ها:

ویژه

مدیریت امور بین‌الملل

 
پورتال اخبار