دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دهمین همایش منطقه ای سامانه های سطوح آبگیر باران
پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
دهمین همایش منطقه ای سامانه های سطوح آبگیر باران
نظر به اهمیت سامانه های سطوح آبگیر باران در مدیریت بهینه مدیریت منابع آب و حوضه های آبخیز، دهمین کنفرانس منطقه ای سامانه های سطوح آبگیر باران در روز های 19 و 20 آبان ماه 1400 در دانشگاه کردستان بر گزار می گردد.
برگزار کننده: دانشگاه کردستان(مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب) و انجمن سطوح آبگیر ایران
مشارکت کننده: دانشگاه سلیمانیه و دانشگاه حلبچه

رییس کنفرانس: دکتر رحمت صادقی
دبیر علمی کنفرانس: دکتر سامان نیک مهر و دکتر عطا امینی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سلمان احمدی
 
آخرین مهلت دریافت اصل مقاله:
1400/05/15
 
نشانی دبیرخانه: سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه کردستان – دانشکده کشاورزی

نشانی اینترنتی:
conf.uok.ac.ir/rcsconf10
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار