دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن
یکشنبه، 15 فروردین 1400
هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن
17 الی 20 فروردین 1400
پست الکترونیک: sna2020@uok.ac.ir
شماره تماس: 08722624133
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان - کد پستی: 6617715175
 
پورتال اخبار