دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای عرفان یاسین محمد امین
چهارشنبه، 20 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای عرفان یاسین محمد امین
آراء محمد شحرور اللغویة فی کتاب "الکتاب والقرآن" من منظار کتاب بیضة الدیک لیوسف الصیداوی (دراسة فی نقد النقد)

استاد راهنما: دکتر رضوان
دانشجو: عرفان یاسین محمدامین
عنوان: آراء محمد شحرور اللغویة فی کتاب "الکتاب والقرآن" من منظار کتاب بیضة الدیک لیوسف الصیداوی (دراسة فی نقد النقد)
تاریخ دفاع: 1399/12/19 ساعت 12
 
لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار