دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای قاسم چراغی
چهارشنبه، 20 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای قاسم چراغی
تحلیل سرعت روایت در رمان کوچه ابرهای گمشده اثر کورش اسدی

استاد راهنما: دکتر مالمیر
دانشجو: قاسم چراغی
عنوان: تحلیل سرعت روایت در رمان کوچه ابرهای گمشده اثر کورش اسدی
تاریخ دفاع: 1399/12/21 ساعت 12
 
لینک شرکت در دفاع: http://vclass.uok.ac.ir 
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار