دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم انیسه جعفری مهر
چهارشنبه، 20 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم انیسه جعفری مهر
برنامه‌ریزی زبان و کارکرد آن در تصریف فعل در نوشتار کردی جنوبی (کلهری)

استاد راهنما: دکتر دهقان
دانشجو: انیسه جعفری مهر
عنوان: برنامه‌ریزی زبان و کارکرد آن در تصریف فعل در نوشتار کردی جنوبی (کلهری)
تاریخ دفاع: 1399/12/20  ساعت 12
 
لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار