دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سمیرا صالح پور
یکشنبه، 17 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سمیرا صالح پور
بررسی تطبیقی مولفه ها ی رئالیسم انتقادی در دو رمان شرفه العار ابراهیم نصرالله و گره وی به ختی هه لاله عطا نهایی ابراهیم نصرالله

استاد راهنما: دکتر سرباز
دانشجو: سمیرا صالح پور
عنوان: بررسی تطبیقی مولفه ها ی رئالیسم انتقادی در دو رمان شرفه العار ابراهیم نصرالله و گره وی به ختی هه لاله عطا نهایی ابراهیم نصرالله
تاریخ دفاع: 1399/12/18 ساعت 18
لینک شرکت در دفاع:   http://vclass.uok.ac.ir
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار