دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای زانا ساعی
یکشنبه، 17 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای زانا ساعی
مقایسه ی تاثیر انجام فعالیت به صورت دو نفره با کار گروهی روی مهارت گفتاری، اضطراب و خود کارآمدی

استاد راهنما: دکتر خدابخش
دانشجو: زانا ساعی
عنوان: مقایسه ی تاثیر انجام فعالیت به صورت دو نفره با کار گروهی روی مهارت گفتاری، اضطراب و خود کارآمدی
تاریخ دفاع: 1399/12/17  ساعت 12
 
لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار