دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم بشری حسینی
شنبه، 16 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم بشری حسینی
تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان نوجوان (امپراتور کلمات، این وبلاگ واگذار می‌شود، پرواز درناها)

استاد راهنما: دکتر مالمیر
دانشجو: بشری حسینی
عنوان: تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان نوجوان (امپراتور کلمات، این وبلاگ واگذار می‌شود، پرواز درناها)
تاریخ دفاع: 1399/12/16  ساعت 12
لینک شرکت در دفاع: http://vclass.uok.ac.ir  
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار