دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع- خانم فاطمه نقی پور- دانشکده هنر ومعماری
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
جلسه دفاع- خانم فاطمه نقی پور- دانشکده هنر ومعماری
جلسه دفاع
لینک شرکت در جلسه بصورت مهمان
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
پورتال اخبار