دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری نشست مشترک گروه‌های تربیت بدنی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه کردستان و دانشگاه تومسک روسیه
دوشنبه، 11 اسفند 1399
برگزاری نشست مشترک گروه‌های تربیت بدنی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه کردستان و دانشگاه تومسک روسیه
در راستای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، روز پنجشنبه هفتم اسفندماه از ساعت 11:00 تا 13:00 نشست مشترک با دانشگاه تمسک روسیه با حضور و همراهی نماینده دانشکده در شورای بین المللی سازی دانشگاه، اعضای کارگروه بین‌المللی‌سازی دانشکده، مدیران گروه‌های آموزشی و نیز مشارکت اعضای محترم در گروه‌های تربیت بدنی، روانشناسی و مشاوره و همچنین نمایندگان همسطح دانشگاه تمسک برگزار گردید.

در این نشست؛ نمایندگان گروه‌ها در دو دانشگاه به ارائه اهداف، برنامه‌ها و پتانسیل‌های گروه‌ها برای انجام فعالیت‌های مشترک علمی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی پرداختند.

نمایندگان دانشکده علوم انسانی در این جلسه بشرح زیر می‌باشند:

آقای دکتر خلیل غلامی (مدیریت نشست و هماهنگی و پیگیری امورات نشست با دانشگاه تومسک)

آقای دکتر سعید قائینی (قرائت پیام دانشگاه کردستان برای اعلام همکاری دوجانبه به زبان روسی)

آقای دکتر خالد احمدزاده  (معرفی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی )

آقای دکتر احمد سهرابی ( نماینده گروه‌های روانشناسی و مشاوره)

خانم دکتر آرزو احمدپور و آقای دکتر شاهین کتابی ( نمایندگان گروه تربیت بدنی)

از طرف دانشگاه تمسک روسیه نیز روسای دانشکده‌های تربیت‌بدنی و روانشناسی به ارائه برنامه‌ها و اهداف و فعالیت‌های خود پرداختند. در ادامه، پیشنهادهای عملیاتی از جانب نمایندگان هردو دانشگاه برای انجام پروژه‌های مشترک علمی در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی ایراد گردید. در انتها، مقرر شد در آینده نزدیک لیست فعالیت‌های مورد علاقه دو طرف در سه گروه مذکور مبادله و برای آغاز فعالیت های مشترک در قالب تفاهم‌نامه منعقده شده دو دانشگاه اقدام مقتضی صورت پذیرد.

برای برگزاری این نشست مشترک، سه جلسه مداوم برای هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی طی سه هفته قبل از نشست با حضور اساتید کارگروه بین‌المللی‌سازی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با همکاری مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه درصدد است در ادامه این روند؛ توسعه ارتباطات علمی بین المللی را در “همه گروه‌های دانشکده ” با همکاری و همراهی اساتید برنامه‌ریزی و هماهنگی نماید.

 
منبع: مدیریت امور بین‌الملل
 
برچسب‌ها:

مدیریت امور بین‌الملل

ویژه

 
پورتال اخبار