دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
دوشنبه، 4 اسفند 1399
پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می کند.

محورهای اصلی همایش:

  • تحلیل ساختار و ساز و کارهای سیاست گذاری (آموزشی، پژوهشی و ...) در نظام آموزش عالی کشور و رابطه آن ها با ارزیابی بهبود کیفیت
  • روندها و روش های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه ها و نقش مدیریت دانشگاه در آن ها
  • تجارب داخلی و جهانی در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت نظام ها و زیرنظام های آموزش عالی و نقش رتبه بندی در بهبود کیفیت آن ها
  • معیارها و ملاک ها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور
  • عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها و هیات های نظارتی استانی آموزش عالی کشور
  • آمایش آموزش عالی کشور (مدیریت استانی موسسات آموزش عالی کشور) و تاثیر آن بر مقوله ارزیابی و بهبود کیفیت
  • چاش های ارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیکی
  • پیامد های پاندمی کووید 19 در آموزش عالی و تاثیرات آن بر بازنگری در رویه های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

 

برگزار کننده: دانشگاه کردستان

دبیر/رئیس کنفرانس: دکتر رحمت صادقی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر جمال سلیمی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر ناصر شیربگی

 

آخرین مهلت دریافت اصل مقاله: تا پایان مرداد 1400

 

نشانی دبیرخانه: سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه کردستان – مرکز نظارت و ارزیابی

نشانی اینترنتی: https://conf.uok.ac.ir/15thqaus/Default.aspx?Lang=fa

پست الکترونیک: seqas2020@gmail.com
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار