دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
راه اندازی سامانه الکترونیکی تسویه حساب گرنت پژوهشی و مهلت تسویه گرانت 1397
چهارشنبه، 17 دی 1399
راه اندازی سامانه الکترونیکی تسویه حساب گرنت پژوهشی و مهلت تسویه گرانت 1397
به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می رساند سامانه الکترونیکی تسویه حساب گرنت پژوهشی راه اندازی شده است.
به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می رساند آخرین مهلت تسویه گرانت پژوهشی سال 1397 پانزدهم اسفند 1399 می باشد.
لازم به ذکر است جهت دریافت گرانت سال 1399 تسویه حساب گرنت 1397 و گرانت‌های ماقبل آن الزامی می باشد.
شایان ذکر است از تاریخ 1399/10/17 تسویه حساب گرنت پژوهشی می بایستی از طریق سامانه ژیرو به صورت الکترونیک انجام پذیرد.
لینک راهنمای تسویه حساب الکترونیکی:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار