دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتخاب دکتر کیومرث حبیبی به عنوان پژوهشگر برتر
پنجشنبه، 27 آذر 1399
انتخاب دکتر کیومرث حبیبی به عنوان پژوهشگر برتر
پژوهشگر برتر
دکتر کیومرث حبیبی از طرف دانشگاه کردستان و بنیاد نخبگان استان کردستان به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و معرفی گردید.
هیات رئیس دانشگاه کردستان ضمن اظهار خوشحالی این انتخاب را به ایشان و اساتید دانشکده هنر و معماری تبریک گفتند. 
 
 
پورتال اخبار