دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برنامه سخنرانی های هفته پژوهش- دانشکده هنر و معماری
چهارشنبه، 19 آذر 1399
برنامه سخنرانی های هفته پژوهش- دانشکده هنر و معماری
هفته پژوهش -آذر ماه 99
برنامه سخنرانی‌های هفته پژوهش و فناوری سال 1399 دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار