دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار معرفی کتابهای مفید در پنل "هر استاد یک کتاب"
پنجشنبه، 13 آذر 1399
وبینار معرفی کتابهای مفید در پنل
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می کند
 زمان برگزاری: دو شنبه 24 آذر از ساعت 12 تا 14

لینک وبینار
 
 -شرکت کنندگان با گزینه مهمان وارد شوند 
 
برچسب‌ها:

وبینار

 
پورتال اخبار