دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار آموزشی دسترسی به سامانه منابع علمی فارسی
چهارشنبه، 12 آذر 1399
وبینار آموزشی دسترسی به سامانه منابع علمی فارسی
کتابخانه ماموستا هه ژار با همکاری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می کند
مدرس: جناب خانم شیدا فتحی
 
زمان برگزاری: جمعه21  آذر از ساعت 17 الی 18

لینک وبینار
 
 -شرکت کنندگان با گزینه مهمان وارد شوند 
 
برچسب‌ها:

وبینار

 
پورتال اخبار