دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سلسله نشست های شورای راهبردی جمعیت استان کردستان
چهارشنبه، 12 آذر 1399
سلسله نشست های شورای راهبردی جمعیت استان کردستان
به مناسبت هفته پژوهش سلسله نشست های شورای راهبردی جمعیت استان کردستان از طریق وبینار برگزار می گردد.
زمان: شنبه 15 آذر ماه 1399 ساعت 11:30 الی 13:30.
جهت شرکت از لینک زیر استفاده نمایید:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار